"Tatsuta.*Naoki" in anime database

Baikin Amon Saga Tatsuta Naoki
Burtholtz Cyber Formula Tatsuta Naoki
Water Demon Demon City Shinjuku Tatsuta Naoki
Zaboela Dragon Quest Dai no Daibouken Tatsuta Naoki
Oolong Dragonball Tatsuta Naoki
Beta Dream Hunter REM Tatsuta Naoki
Dr. Kiwi Galatt Tatsuta Naoki
[debut] Baku Gloizer X Tatsuta Naoki
Dr. Bible Granzort Tatsuta Naoki
Daima Jin High school Kimengumi Tatsuta Naoki
Tsuchigumo Karura Mau Tatsuta Naoki
Hatta Kazuya Kimagure Orange Road Tatsuta Naoki
Makime Kindaichi Shounen no Jikenbo Tatsuta Naoki
Dregonsir Lensman Tatsuta Naoki
Chef Luna Varuga Tatsuta Naoki
Jyatou Madara Tatsuta Naoki
Topo Magical Emi Tatsuta Naoki
Youta Maple Town Monogatari Tatsuta Naoki
Shibano Kouzou Metal Fighter Miku Tatsuta Naoki
Okabe Nine Tatsuta Naoki
Kizao Obake no Q-tarou Tatsuta Naoki
Blue Pocket Monsters Tatsuta Naoki
Oldon Psycho Armor Gobarian Tatsuta Naoki
pierot Sailor Moon {episode 149} Tatsuta Naoki
Crow Jamian Saint Seiya Tatsuta Naoki
Kouji Sakura Tsuushin Tatsuta Naoki
Akimoto Hiroshi Sakura Tsuushin Tatsuta Naoki
Flossy Shounen Santa no Daibouken Tatsuta Naoki
Terada Torahiko Teito Monogatari Tatsuta Naoki
Wipe Transformers: The Headmasters Tatsuta Naoki
Prof. Ohwada Wolf Guy Tatsuta Naoki
Ishibara Yuujirou Yuugen Kaisha Tatsuta Naoki
Goblin Zoku Zoku Mura no Obaketachi Tatsuta Naoki

A total of 33 matches found.


Continue seiyuu database search

database:
search string:
secondary string: (if necessary)

seiyuu pages | Hitoshi Doi